Стволови Клетки | информационен сайт за стволови клетки, банки за съхранение, процедури и цени

Алогенна трансплантация на стволови клетки

Алогенна трансплантация на стволови клетки
При така наречената миелоаблативна алогенна трансплантация на стволови клетки на пациента се “присаждат”  хемопоетични стволови клетки който са получени донор. Получените от донора столови клетки е небходимо да имат тъканна съвместимост с пациента. Най-често такава висока степен на тъканната съвместимост се намира открива у донори,  които по-някакъв начин са родственосвързани с получателя на клетките.  Намирането на подходящ донор когато липсва родствена свързаност е много рядко. Добиването на донорските стволови клетки може да бъде направено от източници като плацентарната кръв, костен мозък или периферната кръв на донора. Разбира се има развитие и в тази насока и напоследък стволови клетки вече се взимат и от  периферната кръв по метод наречен ‚афереза‘.

 Недостатъци на Алогенна трансплантация на стволови клетки

При алогенната трансплантация на стволови  клетки може да се стигне до сериозни а в някои случаи дори фатални реакции. По тази причина този метод за трансплантация на свтолови клетки е подходящ на вече при млади пациенти които липсват сериозни здравословни проблеми и много по-рядко се прилага за хора в напреднала възраст.